top of page

balseming.

Balseming is het vertragen of verhinderen van het vergaan van stoffelijke overschotten door het gebruik van conserveringsmiddelen. Dit kan worden toegepast om het lichaam langer toonbaar te houden ten behoeve van een uitvaartceremonie of indien de overledene bijgezet dient te worden in een familiegraf.

Het is bedoeld om het ontbindingsproces af te remmen en het lichaam toonbaar te houden vanaf het moment van overlijden tot aan het moment van de uitvaart.

bottom of page