top of page

begeleiding.

Begeleiding bij begrafenissen en crematies. Aandacht voor mensen is steeds onze absolute prioriteit.

Uw uitvaart vooraf regelen?

De enige zekerheid die we hebben in het leven is dat we ooit zullen overlijden. Gelukkig wordt de dood en de zorg voor de uitvaart steeds meer bespreekbaar. Veel mensen willen zelf beslissen hoe hun eigen uitvaart er zal uitzien of de mening kennen en respecteren van hun nabestaanden.

Als uitvaartcentrum zijn wij steeds bereid om totaal vrijblijvend en kosteloos alle mogelijkheden uit te leggen en de wensen op papier te zetten. Na het overlijden, ongeacht welke tijdsspanne later, volstaat een eenvoudig telefoontje aan het uitvaartcentrum en al de wensen van de overledene worden uitgevoerd.

Sommige mensen gaan een stapje verder en willen hun uitvaart reeds betalen via een verzekering. Als u zo’n verzekering heeft afgesloten, kan u altijd bij ons terecht voor de uitvoering daarvan.

bottom of page